Servodan A/S – Ny lagerhal

Tilbygning af lagerhal med læsserampe

Bygherre: Servodan A/S

Adresse: Stenager i Sønderborg

Omfang: Eksisterende lagerhal udvides med ca. 800 m² og ny læsserampe.

År: Projektet er afleveret i 2010

 

erhverv,