Om Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S

Vi skaber værdi gennem vores arkitektur

Tilgang

Ved Arkitekterne Blaavand og Hansson brænder vi for den arkitektur, som gør en forskel og skaber værdi. Målet er altid at skabe bygninger og miljøer som inspirerer og stimulerer mennesker. Vores arkitektur skal bidrage til samvær og interaktion og derved bidrage til at vi skaber et bedre samfund.

I vores projekter sigter vi altid højt, og kommer med faglig passion, en holdning og sikkerhed på at, vi kan skabe smuk arkitektur der forener æstetisk kvalitet, funktioner og en sund økonomi.

Vi betragter miljø, ressourcebevidsthed, sund byggeøkonomi, højere produktivitet og den gode kvalitet som en meget vigtig del af vores nuværende og fremtidige arbejde og anvender denne helhedsbetragtning i alle vores opgaver.

Det er vigtigt for os at skabe ”fremtidssikre” og velfungerende bygninger, f.eks. gennem fleksibel indretning, anvendelse af gode og ærlige materialer samt en innovativ, men dog sikker arkitektur, så vores bygninger fremstår smukke og tidsløse, og samtidig kan opfylde brugers behov mange år frem.

Ydelser

Arkitekterne Blaavand og Hansson er en innovativ og dynamisk arkitektvirksomhed, hvor vi på vores tegnestue har samlet erfarne projektledere, kreative arkitekter og dygtige konstruktører. Vi beskæftiger os med specialiseret rådgivning inden for alle grene af arkitekturen arbejder med hele arkitektfagets bredde.

I kraft af vores stærke kompetencer, tilbyder vi en bred palet af ydelser og vores rådgivning forener en høj kvalitet med involvering af bygherren, brugerne og vores samarbejdspartnere, med en sikker styring af kvalitet, økonomi og tid.

For at skabe den største værdi for vores kunder, arbejder vi altid aktivt med brugerinvolvering, hvor vi gennem en udfordrende og motiveret dialog, afdækker de vigtige faktorer i den enkelte opgave.

Vi udfører

  • Totalrådgivning 
  • Arkitektrådgivning 
  • Bygherrerådgivning 
  • Bæredygtighedsrådgivning
  • Brandrådgivning

BÆREDYGTIGHED

Hos Arkitekterne Blaavand & Hansson har vi en vision om at vores arbejde skal være med til at sikre et bedre liv for mennesker og jorden. Med mere end 40 års erfaring inden for arkitektur, inspireret af vores skandinaviske værdier og holistiske tilgang, er social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed en katalysator for vores arbejde.

Det har altid været et grundlæggende element for tegnestuens arbejdsproces, at vi som arkitekter har en central rolle i at skabe samfundsmæssig og økonomisk værdig for vores kunder og samfundet. Det ligger derfor dybt i vores DNA at skabe den bedste balance mellem bæredygtighedens forskellige parametre.

Vi har stor erfaring med bæredygtighedsaspekter i vores projekter og har dybdegående specialviden inden for mange bæredygtighedsområder. Vi kan derfor vejlede om vejen til certificeret byggeri, som f.eks. dækker over DGNB-certificering, Den Frivillige Bæredygtighedsklasse og Svanemærkning.

DIGITALT BYGGERI

Ved Arkitekterne Blaavand & Hansson har vi BIM-specialister og uddannede IKT-leder som sikre et rutineret og sikkert arbejde med de digitale værktøjer og programmer.

BIM bruges til at udarbejde digitale modeller af en bygnings fysiske og funktionelle egenskaber.

Det er en arbejdsmetode og en måde at holde styr på informationerne, allerede fra den tidlige skitsering og over i projekteringsfasen, samt i hele bygningens livscyklus.

Vi er digitale allerede i skitseringsfasen, da vi ser det som en mulighed for at give vores arkitektoniske ideer liv samtidig med at de kan vurderes og kvalificeres. Dette danner grundlaget for at se sammenhænge og udføre analyser, simulationer og beregninger.

Vi har længe præsenteret vores ideer til vores bygherre via 3D-modeller, tegninger og beskrivelser, men i takt med udvikling og udbredelse af de digitale løsninger og værktøjer, har vi nu mulighed for at invitere både bygherre og brugere ind i oplevelsesrige 3D-modeller.

VORES HISTORIE

Firmaet blev grundlagt i Sønderborg i 1979 af Per Gran Hansson under navnet, Arkitektfirma Per Gran Hansson Aps.

I 1987 blev Aabenraa/Rødekro afdelingen etableret under navnet ARKITEKTERNE BLAAVAND & HANSSON ApS med Bjarne Blaavand som daglig leder og medejer.

I 1995 fusionerede selskaberne og blev til Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S, med Bjarne Blaavand som daglig leder for både tegnestuen i Sønderborg og Rødekro. I 2004 overtog Bjarne Blaavand, Per Gran Hanssons aktiepost i virksomheden.

I 2010 startede et glidende generationsskifte, og I slutningen af 2016 blev dette endelig gennemført, og firmaet ejes og drives i dag af René Holm Schmidt og Peter Aagaard.

Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S

Sønderborg Tegnestue

B.S Ingemanns Vej 6A
6400 Sønderborg
Tel. 70 20 70 80

Aabenraa Tegnestue

Fjordløkke 102
6200 Aabenraa
Tel. 70 20 70 80

  

Følg os